Senāts

Senāts ir augsta kamerā senāta Filipīnas, Kongresa Filipīnas. Atšķirībā no Senāta Amerikas savienotās Valstis, kas veido Senāts Filipīnas divdesmit četri senatori, nerada nekādu īpašu izcilību. Kalpo senators gadiem, kur puse no senatoru sastāvā, ko ievēl tautas balsojumā reizi trijos gados. Tādējādi, ķermenis turpina Senātā. Bez apgrieztā secībā Senāta. gada Konstitūciju, ievēlēts divdesmit četri senators. gadā un darbojās līdz. gadam. gadā kandidātiem ieguva Divpadsmit lielāko balsu skaitu kalpoja līdz. gadam tikai nākamo. Kopš tā laika, katru senators visā sešiem gadiem. Izņemot studentu un padarīt rēķinu nosūta parakstīt Priekšsēdētāja, ir pilnīgi likumu, senāts tikai valdības pārstāvja Filipīnu var piemērot nolīgumi ar citām